Za ćaskanje, Za emotivnog, Za usamljene

Da li veruješ u ljubav

Svaki čovek traži svoje mesto pod suncem. Neko ga nađe ranije, neko ga nađe u kasnijem dobu, a neko ceo život traga a nikada ga

[geoip_detekcijahot]