Nepristojne teme, Za starijeg

Treba mi muška ruka, prosta reč

Želim sve da vas pozdravim. Predstaviću se veoma tajanstveno – ja sam mlada mama iz jednog malog mesta, inače sam nastavnica u školi, udata sam

[geoip_detekcijahot]